industri nyheter

Vad är skillnaden mellan brandsäker kabel och brandsäker kabel?

2022-05-10
Den stora skillnaden mellan brandsäkra kablar och brandsäkra kablar är att brandsäkra kablar har ett extra lager glimmer än brandsäkra kablar, medan brandsäkra kablar inte har det.
Brandsäkra kablar avser oftast flamskyddade kablar. Den största skillnaden mot brandsäkra kablar är att brandsäkra kablar kan upprätthålla normal strömförsörjning (användning) under en tid när en brand uppstår, medan flamskyddade kablar inte har denna funktion.
Brandsäker kabel avser prestanda att provet bränns i lågan under de specificerade testförhållandena och fortfarande kan upprätthålla normal drift inom en viss tidsperiod. Den grundläggande egenskapen är att kabeln fortfarande kan upprätthålla normal drift av ledningen under en tid under brinnande förhållanden. I lekmans termer, i händelse av brand, kommer kabeln inte att brinna på en gång, och kretsen är relativt säker.

Flamskyddskabel avser: under de angivna testförhållandena bränns provet, efter att testbrandkällan har avlägsnats, spridningen av lågan är endast inom ett begränsat intervall, och den kvarvarande lågan eller kvarvarande bränningen kan släckas inom ett begränsat tid. Den grundläggande egenskapen är: i händelse av brand kan den brinna ut och inte fungera, men den kan förhindra spridning av brand. I lekmannasammanhang kan förbränningen vid brand i kabeln begränsas till ett lokalt område utan att spridas och annan utrustning kan skyddas för att undvika större förluster.

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept